Site announcements

Hướng dẫn sử dụng hệ thống E-learning

by Admin User -

Bước 1. Các anh/chị học viên có thể truy cập từ trang web https://nguyenminhha.com hay vào địa chỉ http://lms.nguyenminhha.com

Bước 2. Đăng ký thông tin để được thêm vào hệ thống tại đường link https://forms.gle/tRuhAcBam627hbk77

Bước 3. Truy cập vào hệ thống theo bước 1 và đăng nhập bằng mã số học viên (user và password)

Bước 4. Chọn khóa học, và sử dụng hệ thống theo yêu cầu của giảng viên